Hvad er Plan B?

Plan B er et dagtilbud for psykisk sårbare unge.  Dagtilbuddet er et aktiveringsforløb og du modtager uddannelseshjælp, kontanthjælp eller er i ressourceforløb.  Plan B er et undervisningstilbud, hvor du får vejledning og støtte til at igangsætte en social og faglig udvikling med uddannelse eller job som sigte.

Plan B er for dig, der f.eks. er droppet ud af en ungdomsuddannelse.  Måske fordi du ikke magtede at fastholde dit studie og strukturen i dit liv.

Formål

Vi kan tilbyde:

  • at hjælpe med, at du finder og dyrker dine talenter.
  • at udfylde eventuelle faglige "huller" fra din tidligere skolegang.
  • at styrke din evne til at skabe struktur og overblik i dit liv.
  • personlig støtte og rådgivning omkring hverdagslivet.
  • at bygge bro imellem dine drømme og virkeligheden.

OPTAGELSE

Hvis du gerne vil være elev på Plan B, skal du kontakte din sagsbehandler.  For at blive elev skal du til en visitationssamtale med Jonny.  Jonny vil gerne tale med dig, for at høre lidt om hvem du er, hvad du har lavet tidligere, herunder skolegang og beskæftigelse, særlige udfordringer, interesser og drømme.  Alt sammen med henblik på at få dig optaget bedst muligt.

Der er løbende optagelse på Plan B.

Plan B kan kontaktes:

Jonny Wistisen mobil 42 60 39 90 eller mail: jw@minihojskolen.dk.  Du er også velkommen til at bruge vores kontaktformular.

Kontakt os for at få yderligere informationer eller få en uforpligtende rundvisning på skolen.

Undervisning

Fællesskabet er vigtigt på Plan B, og som elev på Plan vil du fortrinsvis deltage i undervisningen sammen med de andre Plan B elever. På den måde kommer du lettere ind i fællesskabet og blive en del af gruppen, hvori I kan nyde hinandens selskab og lære af hinandens erfaringer.

Der undervises både i teoretiske og mere praktiske fag, ligesom der er ekskursioner og ture med overnatning til skolens sommerhus i Lemvig. Hvor meget du synes, du kan deltage i fra starten, beslutter du i fællesskab med din studievejleder og din sagsbehandler.

Priser for Plan B

Som elev på Plan B er det bevillingskommunen som betaler for forløbet.

Priserne for Herning Kommune er følgende:

Invitation til fag-personel

Minihøjskolen afholder fire gange om året en "intro-dag", hvor vi inviterer ledere, socialrådgivere og støttepersoner til oplysning om Minihøjskolens Plan B tilbud til unge med psykiske vanskeligheder.

Se invitationen HER

Kontakt Minihøjskolen

    KONTAKT
    close slider