OPRETTELSE OG HISTORIE

Af Erik Moesgaard Madsen, tidligere næstformand i Minihøjskolens bestyrelse.

I januar 1988 blev jeg, der dengang var formand for Herning – klubben SIND, kontaktet af 2 behandlere fra distriktspsykiatrien, psykolog Esper Sørensen og afdelingssygeplejerske Mary Skjøth. De forespurgte om SIND – klubbens bestyrelse ville medvirke til at oprette en skole for voksne psykisk syge. Vi sagde naturligvis ja med stor begejstring. Samme måned blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af nævnte 2 behandlere og folk fra SIND – klubbens bestyrelse incl. mig selv. Arbejdsgruppen med mig som vært – fungerede i klubben SIND's lokaler indtil den 21. november 1988, hvor skolen havde sin første undervisningsdag.

Midt på året var der kommet nye medlemmer i arbejdsgruppen bl.a. den senere mangeårige skoleleder Malte Dalsgaard og de senere lærere Kirsten Hammerstoft og Laila Pedersen. Vi var alle fyldt med en begejstringens pionerånd. Vel var vi ikke pionerer på landsplan, idet Inge Marie Kristensen allerede 5 år tidligere havde startet ”Lille skole for voksne” i Århus. Men i Vest- og Midt-jylland var vi pionerer.

 

Da vi ikke havde særlig stor administrativ erfaring, fungerede Minihøjskolen hele det første år i AOF-regi i henhold til den gamle fritidsundervisningslov. Skolen havde kun 2 små hold á ca 6 elever ved åbningen november 1988 og SIND – klubbens 2 lokaler i Dalgas Allé 12, Herning, var de eneste undervisningslokaler, skolen overhovedet havde til rådighed det første år. I november 1989 ophørte samarbejdet med AOF af forskellige grunde, og vi blev en selvstændig skole, der samarbejder med Landsforeningen SIND.

Ligeledes i november 1989 fik Minihøjskolen sine egne lokaler i Dalgas Allé 10, men fortsatte med at bruge SIND – klubbens lokaler i nabo-ejendommen Dalgas Allé 12. Lokalerne i nr. 10 var imidlertid i meget dårlig stand, og elever og lærere brugte flere måneder på at istandsætte disse lokaler, som blev indviet i marts 1990.

 

Midt i januar 1995 overtog Minihøjskolen sine nuværende lokaler på Siøvej 3 i Herning. Efter 3 måneders renovering blev de nye lokaler taget i brug midt i april 1995. Indvielsen fandt sted i november samme år med statsminister Poul Nyrup Rasmussen som hovedtaler. Poul Nyrup har i sine næsten 9 år som statsminister og tiden herefter ofte gæstet Minihøjskolen som hovedtaler dels ved skolens runde og halvrunde fødselsdage og dels ved den nye kantines indvielse. Flere gange har han medvirket til at redde skolens økonomi ved at få Minihøjskolen på finansloven.

Hvad er der sket på Minihøjskolen inden for de seneste år?

Ovennævnte indvielse af den nye kantine blev afviklet i april 2002

I sommeren 2002 blev daghøjskoleloven ophævet. Minihøjskolen havde gennem en årrække fungeret efter denne lov. Pr. 1/7 blev daghøjskolerne overført til et særligt kapitel i folkeoplysningsloven. Med andre ord blev daghøjskolerne incl. Minihøjskolen flyttet fra statsregi til kommunalt regi.

 

På vej til de 72 år opsagde Malte Dalsgaard pr. 1/8 2002 sin stilling som skoleleder. Malte blev ansat som forstander på Minihøjskolen, da den åbnede den 21.november 1988. Inden Malte blev ansat på Minihøjskolen, havde han opholdt sig på Fyn i 25 år som lærer og viceinspektør på en skole med børn og unge fra bl.a. socialt belastede og kriminelle miljøer. Da han fyldte 60 år, udtalte han til avisen, at han altid havde været fascineret af de skæve eksistenser, af de anderledes skæbner: Gøglere, drankere og de prostituerede i Istedgade. Malte har altid haft den opfattelse, at det er menneskets mangfoldighed, som er en forudsætning for udvikling. Han har i samarbejde med en dygtig lærergruppe opbygget skolen fra grunden af, til det, den var ved hans afgang: En stor blomstrende skole med ca. 100 elever, der trivedes og havde det godt.

Da Malte Dalsgaard pr.1.8.2002 forlod sin skoleleder-stilling, udpegede bestyrelsen Jonny Wistisen som hans efterfølger. Palle Madsen blev samtidig udnævnt til souschef. Denne 2-delte ledelsesstruktur bliver pr. 1/4-2005 afløst af en 3-delt ditto, idet Jonny og Palle fortsatte på deres poster, medens Lars Sørensen nævnte dato blev ansat som afdelingsleder af Plan B – et aktiveringstilbud for unge kontanthjælpsmodtagere med psykiske vanskeligheder. Han, der er uddannet både som revisor og lærer, fik udover Plan 'B et særligt ansvar for områderne vedr. økonomi, regnskab og løn.

Forstander Jonny´s hovedområder bliver daghøjskolen og kulturhuset. Souschef Palle`s centrale områder blev den kompenserende specialundervisning.

I slutningen af 2004 forhandlede Minihøjskolen sig til en aftale om at leje naboejendommen, Sjællandsgade 9, til undervisningen af de unge aktiverede.

Dette lejemål er dog nu opsagt pga. besparelser.

Minihøjskolen har gennem en årrække haft et elevråd med egne vedtægter. Elevrådet behandler sager af fælles interesse for eleverne og samarbejder med de øvrige organer på skolen (herunder bestyrelse, lærerråd, samarbejdsudvalg m.fl.).

 

I tilknytning til Minihøjskolen blev der i 1995 oprettet et Kulturhus. Når undervisningen er slut overtager Kulturhuset med tilbud om aftenen, i weekender og ferier.

I kulturhuset går vi i teatret og i biografen. Vi arrangerer udflugter til skov, strand, museer og andre seværdigheder. Vi tager på ferier i ind- og udland. Et udpluk af arrangementerne i Kulturhuset i de seneste par år: Opera + teaterstykker + stand-up komik i Herning Kongrescenter, forestillinger i Teamteatret, Verdis requiem i Viborg Domkirke, Händels Messias i Herning Kirke, udflugter til Vesterhavet evt kombineret med sommerhusophold, kanosejlads på Gudenåen, golf ved Borbjerg Mølle med efterfølgende middag, bustur til Sønderjylland, tur til forskellige mindre øer feks Livø og Fur, besøg på Hjerl Hede, udflugt til Den gamle By i Århus, endags togtur til København med shopping og udflugter til diverse seværdigheder, overværelse af Rolling Stones koncert i Parken i København, rejser bl.a. til Norge, Polen, Spanien og Grækenland.  

 

Det bedste ved Minihøjskolen er, at vi er elever og ikke patienter. Skolens kontor fører ikke sygejournaler og kender heller ikke vore diagnoser. På skolen har vi det trygt og rart under frie former.

Efter min opfattelse hviler Minihøjskolens dagligdag på 2 ben: 1) den faglige indlæring 2) det sociale samvær.

Minihøjskolens undervisning er baseret på små hold. Dette for at skabe tryghed og overskuelighed.

Minihøjskolen giver eleverne en struktureret tilværelse, en rytme i dagligdagen, med andre ord: ”Noget at stå op til”. Eleverne får gennem skolen et meningsfuldt og indholdsrigt liv. Desuden får eleverne større selvtillid og livsmod, mere selvværd og selvagtelse. Sidst, men ikke mindst skaber Minihøjskolen et godt socialt netværk for eleverne d.v.s. de får en masse gode kammerater og nære venner gennem skolen.

 

Med venlig hilsen

Tidligere medlem af Minihøjskolens bestyrelse
Medstifter af Minihøjskolen
Tidligere elev på Minihøjskolen.

ERIK MOESGAARD MADSEN 

KONTAKT
close slider