Hvad kan undervisning på en daghøjskole?

I vores kultur tillægges det enkelte menneskes evner og karaktertræk meget stor betydning, hvorimod menneskets omgivelser tillægges mindre betydning.

Vi mener, at omgivelserne og de mennesker vi omgås, har langt større betydning, end vi normalt går rundt og tror.

Hør lidt om skolen og se video indefra skolen her.

Se en lille præsentationsvideo af skolen og nogle af fagene her.

Fællesundervisning i kantinen

Fællesskabet forandrer

Fællesskabets ”smitsomhed” og små ændringer i omgivelserne, kan give anledning til store forandringer hos den enkelte.

Vi har erfaring for, at undervisningens faglige indhold og lærernes nærhed og engagement kan medvirke til fornyet udvikling.

Vi tror, at højskolelivet kan medvirke til, at man igen kan indgå i og profitere af både fagene og fællesskabet.

Studievejledere

Alle elever er tilknyttet en lærer, der fungerer som studievejleder.

Som elev laver du dit skoleskema sammen med denne studievejleder.  Har du brug for en samtale, er det også din studievejleder, som du skal henvende dig til.

Plan B eleven har jævnligt samtaler med studievejlederen.

Andre aktiviteter end skolens normale dagtilbud

Skolen følger folkeskolernes ferieplan og har 40 undervisningsuger om året.

Derudover har vi andre undervisningstilbud, hvor vi f.eks. tager på ekskursioner, på lejrskole, afholder temauger eller holder fester sammen.

Ekskursioner

Minihøjskolen er mere end de fag der præsenteres på skoleskemaet. Vi laver ekskursioner, hvor vi tager på besøg i ”moderlandet” og besøger museer, tager i biografen, på teaterbesøg osv. Kort sagt er ekskursioner en slags udflugter med et fagligt indhold.

 

Lejrskole

Minihøjskolen er nogle år på lejrskole, hvor det daglige skema ikke gælder. Undervisningen foregår på helt andre måder, ofte inspireret af det lokale område, vi besøger det pågældende år. De seneste år har vi været på ”Sletten” i det midtjyske søhøjland, som lægger op til fagområderne: Natur, sejlads, primitiv madlavning, vandreture osv.

Fester

Til skolens fester er der god mad, sang, underholdning, levende musik og dans i rå mængder. Eksempelvis optræder elever der har haft musik på skemaet.

Der opkræves ikke elevbetaling for festerne, da disse er betalt via skolepengene. Medbringer man en gæst, koster det normalt 100,- kr, som betales ved tilmeldingen.

 

Temadage / temauger

Af og til har vi temadage eller uger. Undervisningen foregår ikke nødvendigvis i adskilte lektioner, som til daglig. Der arbejdes i stedet med et udvalgt tema, som behandles over flere dage, måske en hel uge.

Eksempler på temaer: ”Danmark – mit fædreland”, ”Andre kulturer”, ”EU”, ”Livet – en dans på roser?”, ”Natur og friluftsliv”, ”Kunst og kultur”.

Elevforslag til temaer modtages med glæde.

MØDEPLIGT, FRAVÆR OG AFBUD

Højskoleelever melder afbud ved sygdom og andet forfald.

Ved fravær sendes en sms til den faglærer, man skulle have haft i første time.
Sms'en sendes inden undervisningen begynder.

Der er mødepligt for alle Plan B elever.

UDMELDELSE

Som daghøjskoleelev er du selv ansvarlig for at meddele skolen, hvis du ønsker at blive meldt ud.

Hvis du vil meldes ud - midlertidigt eller permanent - skal du kontakte Lars
på mobil 25 78 92 73 eller sende en mail til ls@minihojskolen.dk

KONTAKT
close slider