Minihøjskolens bestyrelse

Minihøjskolen er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er skolens bestyrelse.

Skolens bestyrelse tager sig af alle overordnede spørgsmål i forhold til Minihøjskolens virke, eksempelvis skolens økonomi, større udviklingsprojekter og lignende.

Medlemmer

Anne Marie Søe Nørgaard

Medlem

Gitte Nielsen

Gitte Nielsen

Medlem, medarbejderrepræsentant

John Zacho

JOHN ZACHO

Medlem

Lisbeth

LISBETH FRØLUND DAVIS

Anita Sørensen

ANITA SØRENSEN

Medlem, elevrepræsentant

Frederik Theilgaard

FREDERIK THEILGAARD

Suppleant for elevrepræsentanten