Minihøjskolens bestyrelse

Minihøjskolen er en selvejende institution, hvis øverste myndighed er skolens bestyrelse.

Skolens bestyrelse tager sig af alle overordnede spørgsmål i forhold til Minihøjskolens virke, eksempelvis skolens økonomi, større udviklingsprojekter og lignende.

Medlemmer

JENS OVE KJELDSEN

CHRISTIAN ERIKSEN

Medlem, medarbejderrepræsentant

ce@minihojskolens.dk

John Zacho

JOHN ZACHO

Medlem

Lisbeth

LISBETH FRØLUND DAVIS

Anita Sørensen

ANITA SØRENSEN

Medlem, elevrepræsentant

Frederik Theilgaard

FREDERIK THEILGAARD

Suppleant for elevrepræsentanten