MEDARBEJDERE / Undervisere

Undervisere på Minihøjskolen

Jonny wistisen

JONNY WISTISEN

Forstander

42 60 39 90

Visitering aktiverede BASIC / PLUS

Udlån Lemvig ejendom

jw@minihojskolen.dk

Palle madsen

PALLE MADSEN

Souchef

50 50 84 60

Ejendomsansvarlig

-

pm@minihojskolen.dk

Lars Sørensen

LARS SØRENSEN

Afd. leder

25 78 92 73

Visitering førtidspensionister / fleksjob

Økonomiansvarlig

ls@minihojskolen.dk

Christian Eriksen

CHRISTIAN ERIKSEN

Lærer

22 98 16 41

IT ansvarlig

Tillidsmand

ce@minihojskolen.dk

Gitte Simonsen

GITTE SIMONSEN

Lærer

23 93 84 32

Sikkerhedsrepræsentant

-

gs@minihojskolen.dk

Gitte Merrild

GITTE MERRILD

Lærer

20 22 03 80

Kantineansvarlig

-

gm@minihojskolen.dk

Hanne Frandsen

HANNE FRANSEN

Lærer

71 78 09 78

-

-

hf@minihojskolen.dk

PRAKTISK ADMINISTRATIVT PERSONALE

Praktisk personale på Minihøjskolen

Gitte Nielsen

GITTE NIELSEN

Kontorassistent

Kesorn Kaewtingdong

KESORN KAEWTINGDONG

Rengøringsassistent

Eva Larsen

EVA LARSEN

Frivillig

Hamid Mirzasafi

HAMID MIRZASAFI

Chauffør

& kantinemedarbejder

Robert Sørensen

ROBERT SØRENSEN

Pedel